Title. Double click me.

SERVICES

שירותי קלדנות מכרזים למשרדי הנדסה
שירותי הקלדה באנגלית הצעות מחיר
שירותי קלדנות בתוכנת בנארית להנדסה
שירותי הדפסות בקשת לבית משפט
שירותי הקלדה באנגלית כתבי כמויות
שירותי הקלדה אומדנים ומאזנים
שירותי הקלדות באנגלית דוחות שנתיים
שירותי הדפסות באנגלית קלדנות חוזים
הקלדת מסמכים חוזים והסכמים
שירותי הקלדות באנגלית לבית משפט
שירותי תמלול ראיונות לסטודנטים
שירותי הקלדות בתוכנת בנארית לקבלנים
שירותי הקלדות מסמכים באנגלית
הקלדת מסמכים באנגלית  חוזים דווחות

 הקלדת מסמכים באנגלית עדויות

צור קשר

מלאו את הפרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם

Your details were sent successfully!

שירותי הקלדה באנגלית מידי מומחית

OR CALL: 054-3108599

האני מאמין של "זיו שירותי קלדנות ותמלול" הינו מקצועיות גבוהה ודיוק מירבי. שיטת עבודתנו הינה ייחודית  לנו  -  העבודות מבוצעות  בו זמנית ע"י 2 עובדים כשהאחת מקלידה ובו זמנית השני עושה הגהה